Priser

Sager afregnes enten efter opmålt beløb, eller efter forbrugt tid.

Dette aftales fra sag til sag

 

Kørsel afregnes efter statens takster.